ΠΑΤΡΑ

Κύριο στόχο αποτέλεσε η δημιουργία ενός λειτουργικού και ευχάριστου διαμερίσματος για μία πενταμελή οικογένεια.

Η μελέτη άρχισε από την καλύτερη δυνατή λειτουργική διάταξη για τις επιθυμητές λειτουργίες, και ολοκληρώθηκε με την μελέτη φωτισμού, δημιουργώντας ένα ασφαλές, άνετο και ευχάριστο περιβάλλον τόσο τις ώρες πλήρους δραστηριότητας μέσα στον χώρο όσο και αυτές που επιθυμητό είναι ένα χαλαρό περιβάλλον.