ΠΑΤΡΑ

Σε ένα από τα νεοκλασσικά – τοπόσημα της περιοχής των Ψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, έγινε πρόταση φωτισμού των όψεων αυτού.

Η πρόταση περιλάμβανε τόσο το φωτισμό εξωτερικά του κτιρίου με τη μέθοδο κυρίως από κάτω προς τα πάνω, αλλά και από το εσωτερικό των ανοιγμάτων.