ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ

Το εν λόγω οικόπεδο χαρακτηρίζει η έντονη υψομετρική διαφορά αυτού από το επίπεδο του δρόμου.

Με κύριο στόχο τη δημιουργία εισόδου από το επίπεδο του δρόμου στο οικόπεδο, διαμορφώθηκε το σύνολο του περιβάλλοντα χώρου, ο οποίος φωτίστηκε έτσι ώστε κάθε περιπατητής να νοιώθει ασφάλεια, άνεση και ευχαρίστηση κατά την διέλευση από οποιαδήποτε σημείο του περιβάλλοντα χώρου που μελετήθηκε.