ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ

Σε μία μονοκατοικία με ιδιαίτερο ογκοπλαστικό παιχνίδι στις όψεις του, το παιχνίδι αυτό μεταφέρεται και εσωτερικά τόσο στο τζάκι όσο και στην εσωτερικη τυφλή πλευρά του καθιστικού.

O φωτισμός του χώρου, με συστάδες φωτιστικών τοποθετημένες σε καίρια σημεία, σχισμές φωτισμού, γραμμικοί και κρυφοί φωτισμοί δημιουργούν ένα ιδιαίτερα άνετο, ζεστό και οικείο περιβάλλον δημιουργώντας πάντα την κατάλληλη ατμόσφαιρα.