ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ

Κατά τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και της κατασκευής του μανδρότοιχου, δημιουργήθηκαν δύο βασικές χαράξεις για την κυκλοφορία στο σύνολο του οικοπέδου.

Ο φωτισμός του περιβάλλοντα χώρου έρχεται να αναδείξει – συμπληρώσει τις κατευθύνσεις κίνησης και χώρους στάσεις εντός του οικοπέδου.