ΑΛΙΣΣΟΣ

Σε διώροφη οικοδομή στον Αλισσό έγινε πρόταση φωτισμού των εξωτερικών όψεων του κτίσματος.

Ένα κτίριο με εντονες ογκοπλαστικές διαφοροποιήσεις που στόχος ήταν να  αναδειχτούν οι διαφορές αυτές και κατά τη διάρκεια της νύχτας,  φωτίζοντας κυρίως το κτίριο κοντά στους εξωτερικούς τοίχους και από κάτω προς τα επάνω.